FIFA wil verkiezingsdrama voorkomen en scherpt regels aan

De FIFA heeft de regels voor de aankomende voorzittersverkiezing aangescherpt. De wereldvoetbalbond wil een verkiezingsdrama, zoals vier jaar geleden, voorkomen.

De laatste verkiezingen, in 2011, liepen uit op een complete chaos waarbij de FIFA veel imagoschade opliep. Kandidaten Sepp Blatter en Mohamed bin Hammam werden beiden beschuldigd van omkoping en corruptie en moesten voor de ethische commissie verschijnen. Blatter ging uiteindelijk vrijuit, maar Bin Hammam werd geschorst en moest zich terugtrekken uit de verkiezing.

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, heeft de FIFA een uitgebreid reglement gemaakt waaraan de kandidaten zich moeten houden. Tevens zal een verkiezingscomité scherp toezicht houden. De kandidaten worden allereerst onderworpen aan een integriteitscontrole. Pas daarna wordt besloten wie er op de definitieve verkiezingslijst worden geplaatst.

Tijdens het FIFA-congres op 29 mei, krijgen alle kandidaten de kans om in een kwartier tijd hun programma te presenteren. Daarna volgt de loting, waarbij alle bij de FIFA aangesloten landen op hun favorieten mogen stemmen. In de eerste ronde moet een kandidaat twee derde van de stemmen krijgen om te winnen, daarna is 51 procent genoeg. De kandidaat met de minste stemmen valt steeds af. De briefjes met stemmen worden na de verkiezingen nog honderd dagen bewaard in verzegelde enveloppen.

Praat Mee!